Ditt lokale gjenvinningsfirma

Vi har fokus på miljøet og på gjenbruk av materiell.

Miljø og gjenvinning

Velferdssamfunnet med dagens høye forbruk og økte avfallsmengder tvinger frem gjenvinningsløsninger for å muliggjøre at råvarer kommer tilbake i kretsløpet igjen.

Råvarer har blitt en knapphet, og energibesparelsen ved å gjenvinne jern og metaller fremfor å benytte jomfruelige materialer er betydelig. Gjenvinningsindustrien er en stor bidragsyter til sirkulærøkonomien og bidrar til reduserte miljøutslipp. Avfall har blitt en ressurs som transformeres til sekundære råvarer og blir sendt tilbake i kretsløpet.

 

Som en del av Hellik Teigen group har i alle år vært en pådriver for ny teknologi for å effektivisere arbeidet og sikre en optimal gjenvinningsgrad til glede for samfunnet og miljøet.