Materialgjenvinning er vårt fokus

Dyktige medarbeidere og moderne utstyr er virkemiddelet vårt for å oppnå maksimal gjenvinningsgrad.

Vi legger stort vekt på HMS i vårt arbeid.

Norscrap Karmøy AS ble stiftet i 2003. Hovedkontor og anlegget vårt er etablert på Sundvegen i Karmøy kommune. Materialgjenvinning er vårt største fokus og med dyktige medarbeidere og moderne utstyr oppnår vi dette med maksimal gjenvinningsgrad.

Vi fremskaffer sekundære råvarer, til sekundære smelteverksindustri. I alle våre prosesser legg vi vekt på HMS, for å sikre at vi oppnår vårt mål.

H - Ingen helsebelastninger på personer i eller rundt vår virksomhet

M - Ingen forurensing av indre eller ytre miljø

S - Ingen skader på personer eller materiell