Transport og container

Jern og metaller

Transport og containere

Diverse krokkontainere (med og uten kran) og liftkasser for utleie/utlån og interntransport.

Containere fra 10 M3 til 46 M3.

Lastebiler m/hengere.

Jern

Skrapjern

Klasse 1

Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm.
Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse.
Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks. 50x50x50 cm.

Klasse 2

Stålskrap sakset/klippet, maks 50x60 cm, godstykkelse under 5 mm.
Stålskrap, sakset klippet, maks 50x60 cm, godstykkelse mindre enn 5 mm. inntil 10 % innblanding av armeringsjern.

Klasse 3

Stålskrap maks. 150x50x50 cm eller klippet/sakset maks- 50x60 cm, godstykkelse min 6 mm, samt rent tynnjern presset i baller på maks- 50x50x50 cm. 
Skinnekapp og rene anodebolter.
Armeringsjern inngår ikke.

Klasse 5

Stålspon, ulegert.

Verkstedjern

Nytt jern som plater, profiler og rør.
Fritt for urenheter. Min. tykkelse er 5 mm.

Brennjern

gammelt- Gammelt jern til brenning.
Fritt for urenheter.
Tolererer maling. Min tykkelse 5 mm.

Skrapjern

Stort skrapjern.
Fritt for urenheter.

Tynnjern

Skrapjern fritt for urenheter.
Tykkelse mindre enn 5 mm.

Kompleksjern

Kompleksjern

Kompleksjern skal ha et innhold av jern, metaller og avfall.
Andelen av de enkelte fraksjonene estimeres.

Metaller

Aluminium

Aluminium ren tråd

Ren ulegert tråd.
Fritt for fett, jern og andre forurensninger. Min. 99.7 %.

Aluminium elektro

Som skinner og trafo. plater. Min 99.5 %.

Aluminium offset

Fritt for papir, plast, jern og andre forurensninger.
Bestående av legering 1050.
Legering 3003 med Mn. sorteres separat.

Kopper 1. sort.

Kobber elektro

Blanding av kobber blank tråd, uten fett, linjetråd, kobber skinner og ren brent tykk tråd.

Kobber blank tråd, uten fett

Ren blank kobber tråd, fritt for tinn, bly, jern og andre forurensninger.
Min tykkelse 2 mm. 
Kobberinnhold min. 99.95 %.

Linjetråd

Fritt for tinn, bly, jern, kadmium, magnesium og andre forurensninger.
Min. tykkelse 2 mm.
Kobberinnhold min. 99.95 %.

Kobber skinner

Elektrolytiske skinner.
Fritt for tinn, jern og andre urenheter.
Hvis maling, skal det spesifiseres.
Kobberinnhold min. 99.95 %.

Ren brent tykk tråd

Fritt for tinn, bly, jern og andre forurensninger.
Min. tykkelse 3 mm.
Kobberinnhold min. 99.95 %.

Kopper 2. sort.

Kobber sams

Kobber som rør, plater, tynn brent tråd og 1. sort med forurensninger.
Fritt for lakk, bly, messing og jern. 
Fritt for vesentlige forurensninger.
Min. kobberinnhold 97.5%.

Kopper 3. sort.

Kobber raff. materiale

Tanker, spiraler, Cu med lakk, papir bespunnede trafo spoler o.l.
Min. kobberinnhold 85%.
321 Kobber tanker.
Bestående av kobber tanker og spiraler.
Fritt for jern og andre urenheter.

Kobber tanker

Bestående av kobber tanker og spiraler.
Fritt for jern og andre urenheter.

Kobber rent tynn tråd

Kobber tråd under 3 mm.
Fritt for aske og andre urenheter.

Kobber tråd med fett

Kobber tråd med fett/vaselin.
Fritt for andre urenheter.

Kobber lakk tråd

Ren kobber tråd med lakk. 
Fritt for papir og andre urenheter.

Kobber papirbespunnet

Papirbespunnet kobber tråd.
Fritt for andre urenheter.

Kobber trafospoler

Bestående av lakk- eller papirbespunnet kobber i coils.
Fritt for jern.

Kobber / nikkel - 90 / 10

Som plater og rør.
Fritt for sveiser og urenheter.
Legering: Cu 90% - Ni 10%.

Kobber / nikkel - 70 / 30

Som plater og rør.
Fritt for sveiser og urenheter.
Legering: Cu 70 % - Ni 30 %

Isolert kobber

Bestående av kobber kabel fritt for fett og armering som jern, bly og aluminium.
Kobber innhold estimeres.

Isolert kobber med fett

Bestående av kobber kabel med fett/vaselin. Fritt for armering som jern, bly og aluminium.
Kobber innhold estimeres.

Kobber jordkabel

Bestående av armert kobberkabel.
Innhold estimeres.

Kobber trafospoler

Bestående av lakk- eller papirbespunnet kobber i coils.
Fritt for jern.

Nikkel / krom legering

Nikkel / krom legering

Krav til innhold - Cr 18%. Ni 8%
Fritt for jern og andre forurensninger.

Rustfritt spon

Fuktighet estimeres.

Syrefast

Krav til innhold - Cr 18%. Ni 10. Mo 2%. 
Fritt for jern og andre forurensninger.

Syrefast spon

Fuktighet estimeres.

Duplex 15/5/1

Krav til innhold - Cr 15%. Ni 5%. Mo 1%.
Fritt for jern og andre urenheter.

Duplex 22/5/2

Krav til innhold - Cr 22%. Ni 5,5%. Mo 2,2%
Fritt for jern og andre forurensninger.

Super duplex

Krav til innhold - Cr 24%. Ni 7%. Mo 3,5%
Fritt for jern og andre urenheter.

Krom stål.

Cr. innhold spesifiseres.

Nikkel

Spesifiseres.

Titan

Spesifiseres.

Messing

Rødgods

Fritt for materiale med høyt bly innhold, jern, Al Basis er RG 5 ( Cu 84% - Sn 4%).

RG 5 spon

Fritt for urenheter som andre bronse legeringer, aluminium, messing og jern.
Andel av fuktighet bør estimeres.

Tambak

Fritt for jern og andre urenheter.
Innhold: Kobber 85 %, Sink 15%.
Fritt for jern og andre urenheter.
Andel av fuktighet estimeres.

Messing bolt

Bestående av bolt kapp eller materiale som er maskinert ut ifra bolt.
Fritt for andre metaller og urenheter.
Kobber innhold min 58 %.

Messing klipp

Nytt blankt plateklipp,Fritt for urenheter.
Kobber innhold min 63 %.

Messing hylser

Rene hylser, fritt for brente hylser samt jern og andre urenheter.
Innhold Cu 70% - Zn 30%.

Messing / kobber radiatorer, fritt for jern.

Hvis jern skal dette merkes.

Messing kjølere

Fritt for andre metaller og jern.
Hvis jern må dette spesifiseres.

Messing sams / gammel

Bestående av plate, stang, rør eller støpt messing.
Fritt for manganmessing, albro, radiatorer og betydelig forurensninger.
Maks 1 % jernMaks vekt pr bit er 100 kg.

Messing bolt spon

Spon fra messing stang.
Fritt for jern og andre legeringer.
Min. kobber innhold er 58%.
Toleranse for fuktighet og olje er 3 %.

Messing blandet spon

Spesifiseres.

Messing utrenning

Spesifiseres.

Bly

1. sort rent bly

Som plater og kabel armering.

Fritt for jern, fett, tjære og andre urenheter.

2. sort rent bly

Spesifiseres.

3. sort rent bly

Fritt for urenheter.

Sink

Sink

Bestående av plater.
Fritt for jern og tjære.

Sink anoder med jern

Er anoden vesentlig "spist", skal dette spesifiseres.